Free SIM Card

General Features

 • Condition Brand new
 • Uploaded From Nepal
 • Negotiable fixed
 • Price NRS 1.00
 • Delivery Charge 100
 • Warranty No
 • Seller name Ambika Prasad Dhakal
 • Email biztrayonline@gmail.com
 • Contact 9861080411
 • Used For Communication
 • More Info www.biztray.com

Product Details

नयाँवर्षको उपलक्ष्यमा Free SIM Card प्राप्त गर्नको लागि : 1. Add to Cart मा Click गर्नुहोस् 2. Top मा रहेको Shopping Cart मा Click गर्नुहोस् 3. आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्नुहोस् 4. Payment Option मा Cash on Delivery छान्नुहोस् 5. आफ्नो नागरिकता वा लाइसेन्स वा पास्पोर्टको फोटोकपी १ थान र पास्पोर्ट साइजको फोटो १ थान लिएर चाबहिल ब्रान्च मा संपर्क गर्नुहोस्

Contact Seller: (Request for Quotation)